FUTURA – Konsultativni centar Paraćin

FUTURA FAKULTET

Univerzitet Singidunum

Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Beograd

Konsultativni centar Paraćin

Sedište Konsultativnog centra:

Tehnološka škola, Dragoljuba Jovanovića 2, Paraćin

 

Obrazovno –naučno polje: Prirodno-matematičke nauke

Naučna oblast: Nauka o životnoj sredini

Zanimanje: Analitičar za zaštitu životne sredine

 

Studijski programi: Primenjena ekologija

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Izborne opcije:

  • Menadžment otpada
  • Ekološka bezbednost
  • Ekološko modelovanje

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

  • Ekoremedijacija, Zaštita životne sredine
  • Menadžment resursa, Integralno upravljanje prirodnim resursima

DOKTORSKE STUDIJE

TRANSFER PAKET ZA STRUKOVNE STUDIJE

Futura Paracin_7 Futura Paracin_4 Futura Paracin_2 Futura Paracin_1Futura Paracin_6 Futura Paracin_7