Futura – Konsultativni centar Paraćin

FUTURA FAKULTET

Dobro došli u konsultativni centar Paraćin Fakulteta „Futura“

Drage kolege, prijatelji i budući studenti, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura je na sednici Saveta Fakulteta od 20.12.2011. godine doneo odluku o osnivanju Konsultativnog centra u Paraćinu.

Rad Konsultativnog centra u Paraćinu je podržan od strane Univerziteta Singidunum i lokalne samouprave opštine Paraćin kao strateškog partnera u radu centra u cilju školovanja mladih ljudi, ne samo iz Pomoravlja već i iz šireg regiona ovog dela Srbije i njihovog kasnijeg zapošljavanja u svojoj matičnoj sredini.

Rukovodilac Konsultativnog centra Paraćin
                                                                                    Dejan Marković

Ciljevi i misija KCP-a

Ciljevi i misija Centra su da olakša pristup studiranju naFakultetu za primenjenu ekologiju Futura, mladim ljudima, zaposlenima koji žive i/ili rade u centralnom, južnom i jugoistočnom delu Srbije.

Pored realizacije nastave u KCP-u će se sprovoditi i projektne aktivnosti iz domena ekologije i održivog razvoja, koje realizuje Istraživačko razvojni centar, kao i budući razvojni i planerski projekti u regionu.

Centar je osnovan kao aktivna edukativna i istraživačka stanica, ali i funkcionalna spona između analitičara zaštite životne sredine (svršenih studenata Future) i poslodavaca u regionu.

Studentske stipendije i stručna praksa

Za najbolje studente centar obezbeđuje stipendije.  Stipendije se mogu ostvariti i kroz učešće u aktulenim projektima u regionu.

Realizacija stručne prakse sprovodi se u partnerskim organizacijama i prosperitenim firmama i institucijama u regionu.

Gde se nalazimo

Srednja Tehnološka škola, Paraćin
Ulica Dragoljuba Jovanovića 2

Kontakt:

Dejan Marković, Rukovodilac KCP-a
Tel: 062-8847-444
063-255-665

Anđelka Milanović
Tel: 063 777 01 01