AKTUELNI PROJEKTI

Na Konkursu Ministarstva prosvete 2024. podržan je projekat “UČIONICA U PRIRODI”

Period realizacije: 1. 4 – 30. 11. 2024. god.

REALIZOVANI PROJEKTI

OD OTPADA DO SIROVINE

Na konkursu “Partnerstvo za budućnost” 2023 Moravacem, podržan je projekat EKOS-a “Od otpada do sirovine”.

Vreme realizacije projekta 1. 7 – 31. 12. 2023. godine.

ZOV 2022

Na Javnom konkursu za finansiranje programa od javnog interesa, iz budžeta Opštine Paraćin, za 2022. godinu, podržan je projekat “ZOV 2022” Udruženja EKOS. Projekat ima za cilj podizanje nivoa informisanosti i znanja građana opštine Paraćin, o značaju zaštite životne sredine i adaptacijama na klimatske promene.
Projekat se realizuje u periodu 1. 6 – 1. 10. 2022. godine.

Period realizacije projekta od 1. 4. do 31. 10. 2022. godine.

SNAŽNO ZAJEDNO

Projekat udruženja EKOS, podržan je na konkursu Ministarstva zaštite životne sredine 2021. godine. (Javni konkurs Ministarstva zaštite životne sredine, za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva, u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini.)

Cilj projekta je unapređenje prakse upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji Opštine Paraćin. Projekat se realizuje u periodu oktobar 2021- mart 2022. godine.

EKOS, kao partnerska organizacija, učestvovaće u realizaciji projekta „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“, čiji je nosilac udruženje UNEKOOP.

Projekat ima za cilj da povećanim nivoom dostupnih informacija senzibiliše javne vlasti, građane i OCD o važnosti zaštite životne sredine, i obavezama koje proistiću iz pregovaračkog poglavlja 27, u oblasti klimatskih promena, sa naglaskom na smanjenje ranjivosti na bujičnu eroziju u opštini Paraćin.

Takođe projekat će uticati na osnaživanje partnerstva u cilju jačanja kapaciteta opštinske uprave, na unapređenju javnih politika i praksi, u oblasti smanjenja ranjivosti na negativne posledice klimatskih promena.

Ciljnu grupu projekta činiće predstavnici ugroženih mesnih zajednica, zaposleni u opštinskoj upravi JP, članovi Tima za izradu plana razvoja Opštine Paraćin,  Opštinski Tim za implementaciju Operativnog programa zaštite od poplava na vodotocima 2.reda, učenici i nastavnici Tehnološke škole Paraćin, lokalne OCD, JVP „Srbijavode“, JP „Srbijašume“, Savetodavna poljoprivredna služba.

Krajnji korisnici projekta biće stanovnici ugroženih mesnih zajednica, koje se nalaze u slivu reke Crnice i pored bujičnih vodotokova u podnožju planine Juhor.

Projekat ka “Klimatski otpornijem Paraćinu”, udruženja UNEKOOP, podržan je kroz Program “Snažno zeleno”, koji se realizuje u okviru projekta Zeleni inkubator, a sprovodi ga Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine. Projekat se realizuje uz podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Sve aktivnosti biće realizovane u periodu 1.7. 2021.  – 31.1.2022.god. 

 
ProjekatEKO ALARM

Projekat “Eko alarm” podržan je na konkursu “Partnerstvo za budućnost” kompanije CRH Srbija. Cilj projekta je podsticanje razvoja ekološkog aktivizma građana opštine Paraćin, tako da oni  u svom okruženju prepoznaju zagađenje, koje može da utiče na kvalitet životne sredine, evidentiraju ga i objave putem projektne aplikacije.

Svaka objava podrazumeva vizuelnu identifikaciju, GPS pozicioniranje i unos pratećeg komentara. Na ovaj način stvorila bi se baza podataka o kvalitetu životne sredine opštine Paraćin. Dobijene podatke organi JLS, koji se bave zaštitom životne sredine, mogu upotrebiti radi prevencije i otklanjanja zagađenja.

Projekat će trajati od jula do novembra meseca 2020. godine. Naši partneri u ovom projektu su Tehnološka škola iz Paraćina i Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Paraćina.

Projekat „Jačanje obrazovnog sistema ka ostvarivanju održivog razvoja“                                                  

Program udruženja EKOS podržan je na javnom konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja namenjenog bespovratnim sredstvima nevladinim organizacijama i drugim neprofitnim organizacijama važnim za obrazovanje. Projekat „Jačanje obrazovnog sistema ka ostvarivanju održivog razvoja“, ohrabruje unapređenje obrazovanja u oblasti zaštite životne sredine, razvijanje partnerstava, jačanje kompetencija nastavnika za prenos funkcionalnog znanja i obučavanje učenika da uče iz primera iz svog neposrednog okruženja, usvajanje veština i sistema vrednosti neophodnih za život u skladu sa ciljevima UN-ovog održivog razvoja . Glavna ciljna grupa projekta su nastavnici i učenici Tehnološke škole, Gimnazije, Ekonomsko-trgovinske škole i Mašinsko-elektrotehničke škole iz Paraćina. Partneri na projektu su: CRH Srbija, UNEKOOP, Srpsko društvo za vanredne situacije, PK Javorak, Opštinska organizacija gluvih i nagluvih osoba. Projekat se realizuje u periodu januar-maj 2020. godine.

ZELENA OTVORENA VRATA 3

I ove godine EKOS organizuje, sada već tradicionalno, manifestaciju posvećenu zaštiti i unapređenju životne sredine – „ Zelena otvorena vrata“.

Pokrovitelji manifestacije su cementara CRH Srbija i Opština Paraćin.

Vreme realizacije manifestacije:  22-26. maj 2017.

Ecology-Paracin-Serbia-Ecos

ZELENA OTVORENA VRATA

EKOS OBJAVIO PUBLIKACIJU
Povodom održane manifestacije Zelena otvorena vrata Paraćin 2015, EKOS je objavio publikaciju, koja objedinjuje izvode iz predavanja kao i prateće aktivnosti.

Još jednom zahvaljujemo pokroviteljima manifestacije, predavačima, saradnicima i gostima koji su svojim učešćem doprineli kvalitetu manifestacije.


Eco-ecology-Paracin-

EKO ŠKOLE

Zastupnik EKOS-a Milanović Anđelka, izabrana je za koordinatora Međunarodnog programa EKO škole, koji se realizuje u Tehnološkoj školi u Paraćinu.

EKO odbor čine direktor škole, izabrani nastavnici i učenici, kao i predstavnici lokalne samouprave, privrede, nevladinog sektora i medija.


Ekos-Zelena-otvorena-vrata

ZELENA OTVORENA VRATA
25. maj – 29. maj 2015.
NEDELJA ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE

PROGRAM:
25.maj 2015.

Hotel Petrus
11.30h: Otvaranje manifestacije
11.45h: Tribina: “ ZELENI KROVOVI”
Arhitektonski fakultet u Beogradu
Predavači: Akademik Branislav Mitrović, prof. Dr Vladimir Macura, prof. dr Zoran Lazović

Ekos-logoUdruženje ekološko obrazovni centar „ EKOS“

je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti – održivog razvoja, zaštite i unapređenja životne sredine.

Ciljevi Udruženja su:

  • Unapređivanje zaštite životne sredine
  • Edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine,
  • Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom,
  • Organizovaje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja,
  • Javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i postupanja sa otpadnim materijalima.

Seminar NI 1_3

„ OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA“

Na osnovu čl.11 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju znanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, doneo je odluku o odobrenom programu EKOS-a:
Obnovljivi izvori energije u funkciji održivog razvoja.
Odobreni program realizovaće se u periodu 1. 9. 2012. – 31. 8. 2014. godine.

Opširnije …