7-8. radionica: „Izvori zagađenja životne sredine“; Aplikacija “Eko alarm” kao alat za zaštitu životne sredine

Projekat “Eko alam” ostvaruje se u saradnji sa Opštinskom organizacijom gluvih i nagluvih lica Paraćina.

U prostorijama ove organizacije održane su dve radionice njenim zainteresovanim članovima. Radionicu “Izvori zagađenja životne sredine” održala je Anđelka Milanović. O aplikaciji kojom će biti mapirane divlje deponije na teritoriji opštine Paraćin govorila je Zorica Ivanović.

Prisutni članovi Opštinske organizacije gluvih i nagluvih lica Paraćina bili su veoma zainteresovani za priključivanje ovom projektu.

Radionice su održane 22. 9. 2020. godine.