SEMINARI

„ OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA“

Na osnovu čl.11 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju znanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, doneo je odluku o odobrenom programu EKOS-a:
Obnovljivi izvori energije u funkciji održivog razvoja.
Odobreni program realizovaće se u periodu 1.9.2012. – 31.8.2014.godine.

Teme koje se obrađuju:
1. Brzorastuće enrgetske biljke
Predavač: Prof.dr Gordana Dražić, Fakultet Futura- Univerzitet Singidunum

2. Primena alternativnih izvora energije u cementnoj industriji
Predavač: dipl.ing. Goran Vasić, direktor Ecorec-a,ćerka firme u okviru kompanije Holcim Srbija

670 Обновљиви извори енергије у функцији одрживог развоја Компетенцијa: K1
Приоритети: 6

 

Институција Еколошко образовни центар ЕКОС, Саве Ковачевића 7/6, 35250 Параћин
Координатор Aнђелка Милановић, angiepn@gmail.com, 035/570-319, 063/891-83-60
Аутори Драган Марковић, Анђелка Милановић, Владимир Јанковић
Реализатори Драги Антонијевић, Гордана Дражић, Дубравка Јовичић, Горан Васић, Давер Селимовић
Општи циљеви Да образује и оспособи наставнике да на пољу екологије овладају вештинама препознавања проблема и дају решења у области одрживог коришћења енергије
Специфични циљеви Подигнут ниво знања; Вештина и свести о значају ж. средине; Усвајање метода одрживог коришћења енергије; Оспособљавање наставника за преношење знања
Садржај и активности 1. Одрживи развој као цивилизацијска опција даљег развоја, методе имплементације одрживог развоја, екосистемски приступ у одрживом развоју, програм и стратегија одрживог развоја на локалном и регионалном нивоу. 2. Врста енергената (фосилна и обновљива); Утицај фосилних горива на климатске промене и феномен “стаклене баште”. 3. Извори енергије који представљају алтернативу класичним енергетским технологијама заснованим на фосилним горивима; процеси и уређаји који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије; еколошка и техноекономска оправданост коришћења обновљивих извора енергије.
Циљна група наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника 30
Трајање један дан (6 бодова)

© 2012 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању

Prilozi:

Holcim prezentacija

 Održani seminari:

1. 23.2. 2013.

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Šabac

2. 16.3.2013.god.

TTPŠ „Despot Đurađ“, Smederevo

3. 30.3.2013.god.

Hemijsko tehnološka škola, Kruševac

4. 20.4.2013.

Hemijsko prehrambeno tehnološka škola, Beograd-Čukarica

5. 11.5.2013.god.

Prehrambeno hemijska škola, Niš

6. 1.2.2014.

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš