Okrugli sto – „Selekcija otpada i mogućnosti cirkularne ekononije, u procesu upravljanja otpadom“

U prostorijama Inovacionog start ap centra u Paraćinu, organizovan je Okrugli sto povodom
realizacije projekta „Snažno zajedno“.
Skup je imao za cilj da približi temu cirkularne ekonomije u procesu upravljanja otpadom, i da
podsticaj nosiocima javnih ovlašćenja, za transparentnost javnih politika, u oblasti zaštite životne
sredine.
Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Opštinskog veća Paraćina,direktor JKP, ekološki i
komunalni inspektor, predstavnik Kancelarije za održivi razvoj,direktori i nastavnici srednjih škola,
direktor lokalne TV kuće, direktor firme Sapphire, koja posluje kao ćerka firma u sklopu Moravacem,
predstavnici OCD.

Okrugli sto link