Anketa „Od otpada do sirovine“

Volonteri EKOS-a i učenici Tehnološke škole u Paraćinu, realizovali su anketiranje građana, sa ciljem da se dobije informacija koliko su građani upoznati sa značajem selekcije otpada. Ovo je bila i prilika da građani iskažu svoj stav o problemu odlaganja otpada u Paraćinu, kao i da daju  preporuke lokalnoj zajednici, kako bi se unapredilo upravljanje otpadom.