Radionica “Ka većoj otpornosti na klimatske promene u lokalnoj samoupravi”

Radionica “Ka većoj otpornosti na klimatske promene u lokalnoj samoupravi” , kao jedna od planiranih aktivnosti projekta “Jačanjem obrazovnog sistema ka realizaciji održivog razvoja”, održana je u amfiteatru Tehnološke škole u Paraćinu 12.03.2020.

 

Radionici su prisustovali učenici i nastavnici Gimnazije, Ekonomsko-Trgovinske škole, Mašinsko-Elektrotehničke škole i Tehnološke škole iz Paraćina.

O uticaju klimatskih promena na životnu sredinu i adaptacijama lokalne samouprave na uticaj klimatskih promena,govorio je trener radionice, Vladimir Janković direktor Kancelarije za održivi razvoj Opštine Paraćin.