EKO ALARM

Cilj projekta „EKO ALARM“ je podsticanje razvoja ekološkog aktivizma građana opštine Paraćin, tako da oni  u svom okruženju prepoznaju zagađenje, koje može da utiče na kvalitet životne sredine, evidentiraju ga i objave putem projektne aplikacije.

Svaka objava podrazumeva vizuelnu identifikaciju, GPS pozicioniranje i unos pratećeg komentara. Na ovaj način stvorila bi se baza podataka o kvalitetu životne sredine opštine Paraćin.

Dobijene podatke organi JLS, koji se bave zaštitom životne sredine, mogu upotrebiti radi prevencije i otklanjanja zagađenja.

Projekat traje od jula do novembra 2020. godine.

Brošura pdf

Eko alarm