EKO ŠKOLE

Ekos-ekologija-Paracin-

EKOS u EKO odboru Tehnološke škole
Zastupnik EKOS-a Milanović Anđelka, izabrana je za koordinatora Međunarodnog programa EKO škole, koji se realizuje u Tehnološkoj školi u Paraćinu.
EKO odbor čine direktor škole, izabrani nastavnici i učenici, kao i predstavnici lokalne samouprave, privrede, nevladinog  sektora i medija.
Očekuje se da će škola uspešno savladati sve  određene korake, što je uslov za dobijanje statusa EKO škole.
To bi ujedno značilo da je Tehnološka škola među prvim školama u Srbiji sa zvanjem  EKO škole.
Intelektualni vlasnik međunarodnog programa Eko škole je FEE(Foundation for Environmental Education). Program podržava UNEP i Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESCO. Nacionalni operater je organizacija Ambasadori životne sredine.
Pozivamo ostale škole da nam se pridruže. Ujedno biće nam dragoceni komentari i saveti škola koje su stekle ovo zvanje, kao i iskustvo nevladinog sektora koji podržava Eko program.