Predstavljanje projekta ,,Ka klimatski otpornijem Paraćinu”

Description: C:\Users\UserG\Desktop\Galerija\1 predstavljanje projekta.jpg

Ovaj materijal objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Za njegovu sadržinu odgovoran je isključivo (UNEKOOP), i ona nipošto ne odražava stavove Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.