Predstavljanje projekta ,,Ka klimatski otpornijem Paraćinu“

Polazeći od činjenice da se projekat „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“ bavi klimatskim promenama i smanjenjem ranjivosti na bujičnu eroziju u opštini Paraćin, UNEKOOP je 27.jula organizovao predstavljanje projekta, u slivu reke Crnice, nedaleko od Paraćina.

Putem medija, lokalna zajednica je upoznata sa ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima projekta. Upućen je poziv građanima, lokalnoj upravi i OCD, da uzmu učešće u realizaciji projekta , kako bi se podigao nivo znanja o klimatskim promenama, osnažila partnerstva  i kapaciteti lokalne uprave na unapređenju javnih politika i praksi, u oblasti adaptacija na klimatske promene.

Description: C:\Users\UserG\Desktop\Galerija\1 predstavljanje projekta.jpg

Projekat „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“  sprovodi se u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.