Edukativna radionica

U cilju podizanja nivoa znanja o upravljanju otpadom i unapređenju javnih politika i praksi u oblasti
upravljanja otpadom u opštini Paraćin, EKOS je 27. 12. realizovao edukaciju nastavnika Tehnološke
škole u Paraćinu.
Najpre su prisutni upoznati sa ugroženošću životne sredine opštine Paraćin, neadekvatnim
postupanjem sa otpadom. U tu svrhu korišćeni su podaci aplikacije „EKO alarm“, koja je građanima
dostupna na sajtu EKOS-a, i putem koje su građani slali fotografije sa terena, ukazujući na problem
odlaganja otpada.
Nastavnici su upoznati i sa potrebom izrade novog Akcionog plana upravljanja otpadom opštine
Paraćin, u skladu sa Principom hijerarhije. Istaknuta je neophodnost nove politike za razvijanje javne
svesti o upravljanju otpadom.