Konferencija za medije

20. 10. 2022. godine
U amfiteatru Tehnološke škole u Paraćinu, zastupnica udruženja EKOS, Anđelka Milanović,predstavila je
rezultate projekta ZELENOPOLIS. Prisutni su upoznati sa publikacijom „Zeleni trag“, koja objedinjuje veći
broj aktivnosti, koje su bile realizovane tokom projektnog ciklusa.
Sve planirane aktivnosti uspešno su realizovane. Potpisan Memorandum o saradnji EKOS-a i Opštine
Paraćin obećava budući doprinos, u okviru novih projekata koji se bave zaštitom životne sredine i
klimatskim promenama.
Zaključak je da je EKOS projektom ZELENOPOLIS podstakao građane, kao i nosioce javnih ovlašćenja u
lokalnoj upravi, na preuzimanje koraka koji vode ka unapređenju zelenih javnih površina u opštini
Paraćin.