Primarna selekcija otpada

5.10.3023.

Kako bi unapredio primarnu selekciju plastičnog i aluminijumskog otpada u opštini Paraćin, EKOS je u
okviru projekta „Od otpada do sirovine“, predao na raspolaganje prese za presovanje navedenog
otpada, predstavnicima Tehnološke škole, Gimnazije, Mašinsko-elektrotehničke škole i Ekonomsko-
trgovinske škole.
Direktori škola su jednoglasno podržali inicijativu EKOS-a, ističući da škola, kao obrazovno-vaspitna
ustanova, podržava aktivnosti koje vode ka društvenoj i ekološkoj odgovornosti mladih.

Gimnazija

Ekonomsko-trgovinska škola

Mašinsko-elektrotehnička škola

Selekcija otpada u Tehnološkoj školi

5. 10. 2023.

Nakon što je EKOS predao presu za presovanje plastičnog i aluminijumskog otpada direktoru Tehnološke škole, Nenadu Milosavljeviću, učenici škole su započeli  primarnu selekciju i presovanje otpada.

Imajući u obzir da Tehnološka škola ima status EKO škole i da obrazuje učenike za zvanje tehničar za zaštitu životne sredine, za očekivati je da će najbolje rezultate u selekciji otpada, pokazati upravo učenici ove škole.

Odgovornost ali i primer drugima, pokazali su maturanti smera tehničar za zaštitu životne sredine, odeljenje 4/3.