Objavljene projektne Eko-reportaže

Srednje škole u Paraćinu učesnice u projektu “Jačanje obrazovnog sistema ka realizaciji održivog razvoja”, nakon dvodnevne edukativne radionice, marta meseca, imale su za obavezu da urade Eko reportažu na temu klimatskih promena. Period od dva meseca poslužio je za sakupljanje materijala i montažu reportaža.

Gimnazija: Eko-reportaža “Divlja deponija u Klačevici”

Mašinsko-Elektrotehnička škola “Šume i klimatske promene”

Ekonomsko-Trgovinska škola “Efekat leptira”

Tehnološka škola “Povratna karta za rode”

Eko-reportaže su postavljene na Youtube kanal Ekos-a Link za pristup youtube kanalu