Akcija čišćenja reke Crnice

29. 9. 2023.

Volonteri Ekos-a i učenici Tehnološke škole, realizovali su akciju čišćenja reke Crnice, u okviru
projekta „Od otpada do sirovine“.
Od otpadnog materijala najviše je bilo plastike. Sakupljena plastika, s obzirom da je bila
zaprljana, odložena je u kontejner.
Još jednom upućen je apel građanima da ne bacaju otpad u korito reke, kao i predlog lokalnoj
upravi da omogući primarnu selekciju plastičnog i aluminijumskog otpada u domaćinstvima,
kako bi otpad mogao da se reciklira.