Primarna selekcija otpada u Potočcu

5.10.2023.

U cilju unapređenja primarne selekcije plastičnog i aluminijumskog otpada u selu Potočac, EKOS je u okviru projekta „Od otpada do sirovine“, meštanki Ivani Milenković, predao na raspolaganje presu za presovanje navedenog otpada.Kako je problem odlaganja otpada u selu Potočac vidljiv, svakako će presovanje plastičnog i aluminijumskog otpada omogućiti lakše rukovanje i organizovano prikupljanje otpada iz sela, a potom i isporučivanje ovlašćenom operateru, na dalje korišćenje.Ovo je bila i prilika, da volonteri EKOS-a čuju mišljenje meštana o problemu odlaganja otpada i ujedno, podelom projektne edukativne brošure, doprinesu boljem informisanju meštana o mogućnostima iskorišćenja otpada kao sirovine.