Zelene javne površine kao adaptacija na klimatske promene

Link ka anketi:

Zelene javne površine kao adaptacija na klimatske promene