AKCIJE

U skladu sa zahtevima i izazovima novog vremena

U budućim pravcima razvoja obrazovanja u Srbiji, poseban akcenat je na primenljivosti stečenog znanja.

Akcijama koje obeležavaju važne ekološke datume, EKOS sarađuje sa svim nivoima obrazovanja u cilju razvijanja kritičkog mišljenja i konceptualnog učenja, neophodnih za rešavanje ekoloških problema i primenu koncepta održivog razvoja u praksi.

Maj, 2012. UNEKOP I EKOS

Jun, 2012. SVEŽE OFARBANO

Jun, 2013. ČIŠĆENJE REKE CRNICE

Mart, 2014. SVETSKI DAN ŠUMA

Mart, 2014. KAP BRIGE ZA KAP VODE