Radionica “Od otpada do sirovine”

19. 9. 2023.
U amfiteatru Tehnološke škole u Paraćinu održana je radionica “Od otpada do sirovine“, za nastavnike
srednjih škola, radi upoznavanja sa mogućnostima iskorišćenja otpada kao reciklabilnog materijala.
Novim saznanjima nastavnici će biti u prilici da i učenicima, na jedan prihvatljiv način, pojasne značaj
primarne selekcije i reciklaže otpada.

Radionicu je održao Miroslav Radovanović, izvršni direktor regionalne deponije PWW Jagodina.