Aplikacija “Zeleni trag”

Aplikacija „Zeleni trag“- predstavlja jednu od ključnih aktivnosti projekta ZELENOPOLIS.

Mapiranjem deficitarnih zelenih javnih površina, u tranzitnim ulicama opštine Paraćin, i unošenjem obrađenih podataka o broju i vrsti stabala, u interaktivnu kartu, dobili smo bazu podataka koja može ubuduće da posluži pri izradi Katastra zelenih javnih površina opštine Paraćin.

LInk do Aplikacija “Zeleni trag”

QR kod Aplikacije “Zeleni trag”