Predstavljanje rezultata projekta

Sa ciljem predstavljanja rezultata projekta odrzan je okrugli sto, kako bi se predstavnicima lokalne uprave, OCD, gradjanima predstavili rezultati projekta “SNAŽNO ZAJEDNO”.

Sve planirane aktivnosti Ekos je realizovao tako da su i planirani rezultati ostvareni.