Anketiranje građana

U cilju utvrđivanja zadovoljstva građana, upravljanjem otpadom u opštini Paraćin, EKOS je organizovao anketiranje građana.

Problemi sa kojima se građani suočavaju u pogledu upravljanja otpadom, zamerke, kao i predlozi građana za prevazilaženje postojećeg stanja, biće obrađeni  I prosleđeni lokalnoj upravi.

Anketu su realizovali volonteri EKOS-a,  i  učenici Tehnološke škole u Paraćinu.