SVETSKI DAN ŠUMA

21. mart 2014. – Svetski Dan šuma

s1Datum koji obeležava Svetski dan šuma je ujedno i početak proleća, simbola buđenja prirode ali i znak novog početka i večitog obnavljanja života.

Šume imaju fundamentalni značaj u funkcionisanju metabolizma ekosistema, omogućavajući mu kruženje materije i proticanje enrgije.

One imaju biološku funkciju vršenja razmene kiseonika i ugljen dioksida,  regulišu temperaturu vazduha, povećavaju vlažnost vazduha, apsorbuju prašinu i čađ.

Naučno je dokazano da 1ha rastinja apsorbuje 8kg ugljen dioksida. To je količina koju za isto vreme stvori 200 ljudi.

U razmeni gasova, različite vrste drveća  imaju različitu ulogu, a prema efikasnosti kreće se od 100% do 700%, što zavisi od površine lišća.

U roku od jedne godine jedan hektar šume ispušta u atmosferu 1-3.5 miliona kilograma vlage.

Gradsko zelenilo, naročito drvoredi, umanjuju uticaj buke i do 25%. Drveće ima važnu ulogu u ozdravljenju degradiranih zemljišta a ima i zdravstveni kao i estetski značaj.

RECIKLAŽA PAPIRA – PUT KA ZAŠTITI ŠUMA

s2Edukativnom akcijom „ Reciklaža papira – put ka zaštiti šuma“, EKOS u saradnji sa učenicima Tehnološke škole u Paraćinu, obeležio Dan šuma. Cilj akcije bio je jačanje uverenja najšire javnosti o značaju šuma.

 

 

Reciklaza-papira

RECIKLAŽA PAPIRA