OKRUGLI STO – Zagovaranje i potpisivanje Memoranduma o saradnji Opštine Paraćin i Udruženja “EKOS”

18.10.2022.

Kako je cilj projekta ZELENOPOLIS doprinos unapređenju zelenih javnih površina u opštini Paraćin, sve
vreme EKOS je imao saradnju sa predstavnicima lokalne uprave opštine Paraćin, koji su svojim učešćem
doprineli ispunjenju zadatih ciljeva projekta ZELENOPOLIS.
Na okruglom stolu bavili smo se zagovaranjem postavke stranice “Zaštita životne sredine”, na zvaničnom
sajtu opštine, kao i zagovaranjem primene Mape puta, koja vodi ka usaglašavanju lokalnih javnih politika
u oblasti klimatskih promena. Predstavljene su preporuke građana za unapređenje zelenih javnih
površina u Opštini Paraćin.
Posebanu važnost dalo je potpisivanje Memoranduma o saradnji EKOS-a sa Opštinom Paraćin, u oblasti
zaštite životne sredine i klimatskih promena.