O NAMA

Udruženje Ekološko obrazovni „ EKOS“

 je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti – održivog razvoja, zaštite i unapređenja životne sredine.

 

Ciljevi Udruženja su:

 • Unapređivanje zaštite životne sredine
 • Edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine,
 • Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom,
 • Organizovaje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja,
 • Javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i postupanja sa otpadnim materijalima.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 1. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite životne sredine
 2. Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine
 3. Organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozelenjavanje ugroženih delova
 4. Objavljuje knjige i druge publikacije koje se odnose na zaštiu životne sredine, u skladu sa zakonom
 5. Sarađuje sa školama, univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom životne sredine.

 

 

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost:

85.60 Pomoćne obrazovne delatnosti

Obuhvata:

 • Nenastavne aktivnosti koje daju podršku obrazovnim procesima ili sistemima
 • Obrazovni konsalting
 • Savetodavne aktivnosti za usmeravanje u obrazovanju
 • Aktivnosti testiranja i ocenjivanja testova
 • Organizizovanje programa studentske razmene

Zastupnici:

Milanović Anđelka
dip.analitičar zaštite životne sredine-master
063 777 01 01

Mikić Filip
063 7 670 939