Monitoring  lokalnih javnih politika, u oblasti klimatskih promena

Na konsultativnom sastanku, održanom 17.5.2022. u prostorijama opštinske uprave u Paraćinu, Anđelka Milanović, predsednica EKOS-a, upoznala je predstavnike opštinske uprave o projektu ZELENOPOLIS, koji se realizuje u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Na početku projekta, rečeno je, Ekos će izvršiti desk analizu raspoložive dokumentacije, vezano za klimatske promene. Analiza će obuhvatiti praksu i propise zemalja EU, domaće javne politike u ovoj oblasti, sa posebnim naglaskom na identifikaciju propisanih obaveza i prenetih nadležnosti, na lokalne samouprave.

Zatim će uslediti analiza postojećih lokalnih javnih politika u opštini Paraćin, prema metodologiji razvijenoj u okviru Programa „Zeleni inkubator“.

Planirano je da se komparativnim pristupom, uradi analiza usaglašenosti, kao osnov za izradu Mape puta.

Saša Ružić, član Opštinskog veća, iskazao je spremnost opštinske uprave da sarađuje, pri realizaciji projekta. 

Projekat ZELENOPOLIS se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i  Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ovog teksta nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran EKOS.