Izložba fotografija

U prostorijama Regionalnog inovacionog  Start – ap centra u Paraćinu, Udruženje EKOS, otvorilo je Izložbu fotografija divljih deponija, Opštine Paraćin.
Izložba fotografija, kao jedna od planiranih projektnih aktivnosti, imala je za cilj da skrene pažnju na ugrožavanje životne sredine divljim deponijama, ali i da utiče na odgovorno ponašanje građana. Izložbu su posetili i nastavnici sa učenicima Tehnološke škole u Paraćinu, koji su se uključili u realizaciju projekata, prosleđivanjem fotografija divljih deponija, i time  doprineli kvalitetu Izložbe. Ovim je Ekos pokazao značaj jačanja građanskog aktivizma u razvijanju ekološke svesti.