Generacijski park

15.9.2022.

U cilju podizanja društveno i ekološki odgovornih generacija, EKOS je pokrenuo inicijativu za podizanje
„Generacijskog parka“. U skladu sa tim upućen je predlog direktorima srednjih škola opštine Paraćin, da
u buduće maturanti srednjih škola posade drvo koje simbolizuje njihovo odeljenje i generaciju, i na taj
način učestvuju u podizanju „Generacijskog parka“. Površinu na kojoj bi se sadilo drveće odredila bi
Uprava gradskog zelenila.
Direktori Tehnološke škole, Ekonomsko – Trgovinske škole, Mašinsko – Elektrotehničke škole i
Gimnazije, mišljenja su da treba podržati inicijativu EKOS-a i u skladu sa tim dali su pismenu saglasnost.
Za obeležavanje ove inicijative EKOS je nabavio dva drveta javora i dve tuje, koje će zbog perioda
vegetacije, biti posađene u narednih mesec dana.