Terenska radionica  – Mapiranje deficitarnih zelenih površina opštine Paraćin

Za potrebe izrade aplikacije “Zeleni trag”, učenici Tehnološke škole realizovali su terensku radionicu, u cilju pribavljanja neophodnih podataka sa terena, o deficitarnim zelenim javnim površinama, u tranzitnim ulicama opštine Paraćin.
Radionica je realizovana u periodu 10.6. – 17.6.2022.