Paraćinska bolnica – primarna selekcija otpada

12. 10. 2023.

Polazeći od činjenice da osim medicinskog otpada u bolnici, koji se uredno zbrinjava, postoji i veća
količina plastičnog otpada, koji stvaraju pacijenti na odeljenjima bolnice, EKOS je predao presu za
plastičnu i aluminijumsku ambalažu Saši Baciću, direktoru bolnice u Paraćinu.Podelom promotivnog
materijala i edukativne brošure,direktor je bio upoznat i sa projektom „Od otpada do sirovine“.
Tokom razgovora saznali smo da je potrebno da ima sedam presa, kako bi se podmirile potrebe na svim
odeljenjima bolnice.
Direktor je podržao inicijativu EKOS-a da se u školama kao i svim ostalim ustanovama pristupi primarnoj
selekciji plastičnog i aluminijumskog otpada, ističući da je važno u kontinuitetu raditi na ekološkoj
edukaciji građana.