UNEKOP I EKOS

Maj 2012.

UNEKOP I EKOS 6U saradnji sa učenicima Tehnološke škole u Paraćinu, organizovali tribinu i niz predavanja, kako bi skrenuli pažnju na specifičnost elektronskog otpada.

Sa gledišta ekologije i očuvanja životnog prostora jedan od najvećih globalnih svetskih problema je elektronski otpad. Brzina kojom elektronski proizvodi zastarevaju i bivaju zamenjeni novim, dovodi do toga da sve veći deo komunalnog otpada čini elektronski otpad, iako pripada kategoriji opasnog otpada.

Elektronski otpad sadrži toksične i vrlo često kancerogene supstance, pa je zbog toga opasan za ljudsko zdravlje i našu planetu.

Reciklaža elektronskog otpada je značajna ne samo sa gledišta zaštite životne sredine već i zbog dobijanja plemenitih materijala, koji su sastavni deo štampanih ploča.

UNEKOP I EKOS 4UNEKOP I EKOS 1 UNEKOP I EKOS 2   UNEKOP I EKOS 5  UNEKOP I EKOS 7 UNEKOP I EKOS 8