Eko reportaže

14. 9. 2022.

U amfiteatru  Tehnološke škole u Paraćinu, u okviru projekta „ZOV 2022“, učenici srednjih škola  predstavili su svoja ostvarenja u oblasti eko reportaža, koje su izradili u saradnji sa svojim nastavnicima.

Namera EKOS-a je bila da kod dece podstakne interesovanje za klimatske promene i životnu sredinu uopšte, a time i doprinese razvijanju  odgovornog odnosa  prema životnoj sredini.

 Jačanje IT znanja i interesovanja učenika za izradu reportaža, pruža mogućnost da učenici iskažu svoju kreativnost i ostvare se u oblastima, koje nisu predviđene nastavnim planom i programom.