ZELENA OTVORENA VRATA

Ekologija-Paracin-Srbija-EkosEKOS OBJAVIO PUBLIKACIJU
Povodom održane manifestacije Zelena otvorena vrata Paraćin 2015, EKOS je objavio publikaciju, koja objedinjuje izvode iz predavanja kao i prateće aktivnosti.

Još jednom zahvaljujemo pokroviteljima manifestacije, predavačima, saradnicima i gostima koji su svojim učešćem doprineli kvalitetu manifestacije.

Zastupnici EKOS-a

Preuzmite publikaciju: EKOS Zelena otvorena vrata 2015

25. MAJ – 29. MAJ 2015.

NEDELJA ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE

Ekos-Zelena-otvorena-vrataPROGRAM:
25.maj 2015.
Hotel Petrus
11.30h: Otvaranje manifestacije
11.45h: Tribina : “ ZELENI KROVOVI
Arhitektonski fakultet u Beogradu
Predavači: Akademik Branislav Mitrović, prof. Dr Vladimir Macura, prof. Dr Zoran Lazović

Tribina na temu pozitivnih efekata zelene gradnje, sa posebnim akcentom na izgradnji zelenih krovova i njihovom doprinosu poboljšanja mikro klime, vizuelnog izgleda i energetske efikasnosti urbanih celina .

26. maj 2015.
Galerija Kulturnog centra
12.00h: Tribina: “OČUVANJE BIODIVERZITETA
Zavod za zaštitu prirode Srbije
PREDAVAČI:
Intiolog dr Nenad Sekulić, ornitolog Bratislav Grubač

Predstavljanje monografije “Beloglavi sup
Predavanje na temu značaja očuvanja biodiverziteta, upoznavanje sa najznačajnijim oblicima biodiverziteta i mogućnostima valorizacije na području opštine Paraćin.

27. maj 2015.
Izletište Grza – Planinarski dom
09.00h: “PRIRODI U POHODE”
PSD Javorak

Polazak – Tehnološka škola

Organizovani izlet do Grze za zainteresovane građane. Domaćini boravka aktivisti PSD Javorak, upoznaće posetioce sa biodivverzitetom Grze, značenjem boravka u prirodi, osnovama planinarenja, odgovornim ponašanjem prilikom boravka u prirodi.

28. maj 2015.
Hotel Petrus
12.00h: Tribina “ORGANSKA PROIZVODNJA”
Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju

Tribina na temu značaja organske proizvodnje sa aspekta zdravstvene i ekološke bezbednosti. Upoznavanje prisutnih sa zakonskim okvirom, domaćim i međunarodnim trendovima, problemima i prednostima bavljenja organskom proizvodnjom.

29. maj 2015.
Tehnološka škola
11.00h: Tribina “EKO ŠKOLE”
Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

PREDAVAČI:
Izvršni direktor Aleksandra Mladenović, koordinator programa Milena Tabašević

Međunarodni program sertifikovanja obrazovnih institucija čime se potvrđuje funkcionisanje škola u skladu sa potrebama zaštite i unapređenja životne sredine. Program EKO škole podržava Program UN za životnu sredinu (UNEP) i Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), a u Srbiji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

14:00h – Zatvaranje manifestacije

Prateće aktivnosti
1. Izložba pobedničkih radova fotokonkursa “Priroda Srbije”, zavoda za zaštitu prirode Srbije
2. Izložba grafika na recikliranom papiru
3. “ZELENA ULICA” performans za decu predškolskog uzrasta
4. Glasam za “NAJ VRT”
IZDAVAŠTVO:
1. Zbornik – materijal sa predavanja, fotografije, utisci posetioca…

Ekos-pokrovitelji