EKO DAN

U okviru Manifestacije “ZOV”3, obeležen je EKO dan Tehnološke škole u Paraćinu.

Ekos je 2015. uveo Tehnološku školu u Program Eko škole, 11.novembra 2016. Tehnološka škola dobija status –  EKO škola.

Škola se prevashodno bavi unapređenjem sistema upravljanja čvrstim otpadom. Učenici  se bave raznim vidovima reciklaže, tako da su ovom prilikom prikazani neki radovi.

EKO dan je obeležen sa članovima Eko odbora: CRH Srbija, Opština Paraćin, NVO Ekos, UNEKOOP, Petrus, Štit, PK Javorak, Kanal “M”.

Tehnološka škola je jedina škola u Pomoravskom regionu sa statusom EKO škola. Upućujemo poziv školama da se pridruže Programu EKO škole, u cilju unapređenja i zaštite životne sredine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.